Szent Gellért Püspök és Vértanú Római Katolikus Plébánia

A plébániát 1720-ban alapították és a Kincstár volt a kegyúr. Az egyik mecset szolgált templom helyett miséző helyül. Az első templomot 1730-ban építették, a tornyot 1750-1751-ben. Az új templom 1860-1863 között neogótikus stílusban két toronnyal épült. Az új templom ünnepélyes megáldása 1863. december 27-én volt.

Cím: 26300 Vršac, Žarka Zrenjanina 31.

Telefon: (013) 831-136

Szent Kereszt Felmagasztalása

A hegyi kápolna az egyházmegye legrégebbi kápolnája 1720-1729 között épült. Önálló egyházközség 1989-től. Körülötte szép keresztút épült. A legrégebbi zarándokhelynek is számít az egyházmegyében, ahová a hívek szívesen és igen nagy létszámban zarándokolnak. Az igehirdetés magyar, horvát és német nyelven zajlik.  

Verseci Városi Múzeum

Egy komplex típusú helyi múzeumról van szó, amelyben különböző részlegek képviseltetik magukat: régészeti, történelmi, numizmatikai, etnológiai, természettudományi, művészeti részlegek, valamint kerámiák, freskók és festmények megőrzési helyeként is szolgál. 1882-ben alapították és az ország egyik legrégebbi múzeumaként működik. Az intézmény a térségből származó többrétegű és multinacionális kulturális örökség gyűjtésének, védelmének, bemutatásának és értelmezésének szenteli tevékenységét.

Cím: 26300 Vršac, Bulevar Žarka Zrenjanina 20

Telefon: +381 13 838 053

http://www.muzejvrsac.org.rs

Versec (Érsomlyó) Vára

A város határában állnak Érsomlyó várának romjai. A várat először 1323-ban említik királyi várként, majd Perényi Miklós szörényi báné lett. Ezt követően 1411-ben a szerb despoták kapták meg, hogy 1444-ben Hunyadi János megszerezze tőlük. Nem sokkal később viszont, 1448-ban visszaadta azt.